Här kommer några vinterbilder som elever i år 4 har skapat. De sitter nu uppe i entréen till stora skolhuset. Välkomna dit och titta.

 

img_3147 img_3148 img_3149 img_3150 img_3151 img_3152 img_3153 img_3154 img_3155 img_3157 img_3158 img_3176 img_3178 img_3179 img_3180 img_3181 img_3183 img_3184 img_3188 img_3189 img_3191

Eleverna har lärt sig om hur man skapar perspektiv i en bild. De har först tittat på olika typer av bilder som fotografier och konstbilder och undersökt hur man vet att ett föremål är nära/långt bort i en bild.

De kom fram till fyra saker som påverka perspektivet i en bild:

  • storlek – en sak som är nära tecknas stor, en sak som är långt bort tecknas liten.
  • överlappning – det föremål som är närmast syns helt medan det föremål som är längre bort bara syns delvis.
  • placering – ett föremål som är nära placeras på den nedre delen av pappret och ett föremål som är långt bort placeras högre upp på bilden.
  • detaljer – på föremål som är nära ser man många detaljer medans på föremål som befinner sig långt bort syns inga detaljer.

 

Eleverna har använt ett par olika tekniker:

  • Riva former (snödrivor, snögubbar)
  • Klippa ut former (granar, hus mm)
  • Collage (sätta ihop olika former till en helhet)
  • Tryck (snöflingor)
  • Skvätta färg (snöflingor/stjärnor)