under uppbyggnad

Om oss:

Jag som ansvarar för bloggen heter Helene Siermans och jag gillar verkligen mitt jobb, jag är bildlärare för år 2-6 på Vist skola i Linköpings kommun. Skolan har 2 klasser i varje årskurs och tillsammans är vi ca 200 elever som gillar att SKAPA, kommunicera, analysera och reflektera med hjälp av bilder.

Syfte och mottagare:

Bloggen skrivs utifrån tre syften:

  1. Dels möjliggör bloggen att föräldrar på ett enkelt sätt kan ta del av vad vi gör i skolan.  Samtidigt som den används för att synliggöra lärandet för eleverna genom att vi dokumenterar deras arbetsprocess. Bloggen är en bildblogg där vi kommer att dokumentera arbetet vi gör på bildlektionerna med hjälp av text, foto och film. Genom att publicera bilder och text kring sin arbetsprocess och reflektera kring sitt resultat får eleverna möjlighet att arbeta mot verkliga mottagare. Min förhoppning är att bloggen skapar en nyfikenhet för vad vi arbetar med i bildämnet och en förbättrad delaktighet i lärandet.
  2. Min vision är att även kunna använda bloggen som en lärplattform där eleverna ska kunna ta del av  t.ex. genomgångar,  hitta inspiration och få tips om fler sätt att öva på förmågorna i bild.
  3. Genom att koppla arbetet till LGR 11 vill jag även att bloggen ska fungera som en inspirationsbank för andra bildlärare och på så sätt bidra till en bättre bildundervisning genom kollegialt lärande.

Om tävlings-bidraget:

upphovsrätt  och källor

 

Pedagogisk koppling: Genom arbetet med bloggen… + läroplan

 

Motivering: