Arbetsområde – rörelse

Pedagogisk Planering – Rörelse

 

Uppgift 1

Skapa en siluett som visar en typisk rörelse för en vald OS sport. Inspireras av OS symbolen och skapa en bakgrund med hjälp av enkel tryckteknik.

 

Lektion 1

Vi startade med att prata om olika rörelser vi kan göra med kroppen. Vi tittade på olika inspirationsbilder från olika sporter och jämförde hur armar och ben var böjda. Hur överdelen av kroppen lutar i förhållande till nederdelen av kroppen. Många hade tittat på OS i Rio och vi diskuterade att man förknippar många sporter med en viss rörelse. Vi avslutade med lite sport charader.

Här kan du se hur vi använde tryck till vår bakgrund.

Lektion 2-3

Vi skapar silhuett med hjälp av mallar till en sprattelgubbe. Vi börjar med att klippa ut delarna till sprattelgubben. Sedan har eleverna sökt efter bilder med hjälp av sökmotorn Google. Bilderna ska visa den typiska rörelsen för sin valda OS sport.  T ex gymnastik som nedan:

 

gymnastics-1605101_1280golf-1429533_1280 

Bilderna har hämtats från Pixabay (CC0), dvs fri användning.

Eleverna har sedan härmat rörelsen genom att lägga sina sprattelgubbar på ett svart papper. När de var nöjda med rörelsen ritade de konturer runt mallen och klippte ut dem.

Siluetterna limmades fast ovanpå bakgrunden.

 

 

Uppgift 2

Skapa en bild där flera figurer ser ut att dansa med hjälp av ”rörelsestreck”.

 

Lektion 4-6

Vi tittade på bilder skapade av en konstnär som heter Keith Haring. Vi undersökte och tog reda på vilket sätt han använde bildelementen linje, färg, form och struktur när han skapade sina bilder. Vi tittade på en liten film från youtube där vi fick se hur det såg ut när han målade och höra honom berätta om sina bilder.  Eleverna fick också fundera över varför han valde att måla många av sina bilder på reklamplatser i tunnelbanan och om det påverkade uttrycket i hans bilder.

Eleverna fick sedan öva på att teckna av varandra. En av skisserna valdes sedan ut och eleverna arbetade om den utifrån de bildelement som vi tidigare undersökt.

img_2912 img_2908 img_2890

 

Lektion 7-10

Vi tittade på fler bilder gjorda av Keith Haring och inspirerades av att figurerna såg ut att dansa. Eleverna fick i grupper om 3 ställa sig som ”dans-statyer” och vi tog ett fotografi av gruppen. Utifrån detta gjorde varje elev en egen 3 dansare bild a´la Keith Haring.

 

Uppgift 3

Försök att fånga rörelsen hos norrsken.

 

Lektion 11-12

Vi började med att titta på youtub klipp som visade norrsken. Vi samtalade om vilka färger som förekom. Vi försökte också hitta linjer och former i hur ljuset rörde sig över himlen. Var färgerna lika starka överallt? eller olika starka?

Vi arbetade med ett nytt material som vi inte arbetat med tidigare. Så vi gjorde några övningar först för att lära känna materialet – torrpastell.

När vi kände oss säkra började vi att försöka skapa en bild av norrsken. Vi arbetade på svart papper. Vi ritade en förgrund med vit kladdkrita på nedre delen av papperet. Sedan använde vi torrpastell för att skapa norrskenet.

 

Arbetsområde – Bildanalys

Pedagogisk planering – bildanalys

 

Lektion 1-2

Vi har tittat på ett par filmer som handlade om bilder vi möter dagligen. I filmerna fick vi veta att bilder har olika funktioner, dvs de ska användas till olika saker (nyhet, dokumentation, reklam, information, propaganda, estetik mm)

I den andra filmen fick vi se ett exempel på hur man kan göra när man ska analysera en bild – nästan som att vara en detektiv och klura ut bildens hemlighet.

Eleverna har också i par fått analysera en utskriven och inplastad bild utifrån dess funktion. De har också övat på att sortera bilderna utifrån funktionerna reklam, nyhet, information och nöje(estetik) genom att spela kahoot.

 

Läxa

Läs igenom faktabladet nedan om bilders funktion.

bildens funktion – läxa