Idag har år 5 övat på att teckna  rörelser  genom att teckna av varandra. Vi har undersökt vilka bildelement som är typiska i Keith Harings bilder och diskuterat vilket uttryck dessa skapar (se mer under sidan År 5).

img_2889dd img_2890 img_2906 img_2907
img_2908 img_2909 img_2912 img_2921