Arbetsområde – färglära 

färglära – nyans/valör ht 16

 

Uppgift 1 – glassen (träna)

Vi repeterade hur man tar upp färg på penseln och hur man rengör penslar och färgpuckar. Sedan fick eleverna börja träna på att blanda fram olika nyanser (valörer) utav en färg som de valt.

Vik ett papper så att det bildas sex lika stora ytor.

Material: färgpuckar i svart, vit + 1 färg, vattenmugg och pensel

 

IMG_2711

 

Färglägg ytorna enligt följande:

1: färg i orginal

2: lite färg blandad med mycket vit

3: mycket färg blandad med lite vit

4: lite svart blandad med mycket färg

5: mycket svart blandad med lite färg

6: blanda en egen valör

 

Vid nästa tillfälle diskuterade vi kring vilken former man kan använda för att bygga upp en glass. Tillsammans kom vi fram till triangel/kon (strut), cirkel eller en ”till plattad” cirkel (glasskulor) eller rektangel/cylinder (bägare). Eleverna fick sedan skapa glasskulor i olika valörer och klippa ut delarna och montera ihop dem till en bild av en glass.

IMG_2710

Vi skissade kulorna på baksidan av papperet. Då kan man ändra på sin form om man inte blir nöjd på första försöket.

img_2818 img_2816 img_2795 img_2798 img_2815 img_2781 img_2788 img_2793 img_2803 img_2802 img_2808

Nästa vecka ska vi utvärdera mot våra tre huvudmål:

  • Kunna blanda fram olika valörer av en färg genom att blanda med olika mycket vit och svart färg.
  • Kunna välja rätt pensel beroende på vad du ska måla (detalj, täcka liten/stor yta)
  • Kunna ta hand om material på ett bra sätt.

Utifrån sin utvärdering kommer eleven få välja ett av dessa mål som hen ska träna på och förbättra under nästa uppgift som är att skapa en abstrakt bild med olika valörer av en färg.

 

Uppgift 2 – abstrakt bild med många nyanser (visa)

Vi tittade på exempel på olika abstrakta bilder där man täckt bildytan med  nyanser av en färg, genom att skapa ytor med olika form som sedan färglagts.

Vi tittade också på olika kompositioner, som symmetrisk och asymmetrisk design.

Eleverna fick sedan i uppgift att skapa en abstrakt bild genom att fylla en yta med olika geometriska former. Bilden skulle ha en asymmetrisk design. Sedan skulle ytorna färgläggas med så mång olika nyanser som möjligt utifrån två valda färger, t ex lila och gul.

 

Material: avlångt papper, mallar (geometriska former), färgpuckar i svart, vit + 2 färger, vattenmugg och pensel

077 063 130 138 143 109 094 078 080 106 126

 

Origami