Arbetsområde – Linjer

Pedagogisk Planering – Linjer ht 16

 

Uppgift 1

Vi funderade på vad en linje är? Tillsamman kom vi fram till att det är när man drar med en penna från ett ställe på ett papper till ett annat ställe på papperet.

Vi tittar på två olika sorters linjer, en rak och en böjd. Vi jämför dem och förklarar med ord varför de är olika. Sedan får alla i uppgift att rita så många linjer som möjligt, krav är att de ska se olika ut. Eleverna har sedan i par jämfört sina linjer, har vi några som är lika? vilka skiljer sig åt? hur? Tillsist ritade vi gemensamt upp olika sorters linjer på tavlan och namngav dem. Det blev massor av olika linjer, raka, zick-zackiga, böjda, berg-och-dalbanan, snäckan, musöron, trappan, borgen, darriga mfl.

 

Uppgift 2

Vi arbetar med arbetsbladet Linjer.

Mål: kunna rita ett porträtt av en person med ”Crazy Hair” (galet/knasigt hår) genom att använda så många olika sorters linjer som möjligt.

Förmåga: Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

 

 

Uppgift 3

Vi tittar på tre exempelbilder utifrån förra veckans mål. Eleverna får nu träna på att bedöma bilderna utifrån de kvalitéer som vi tränar, alltså använda olika linjer för att bygga upp en bild. Vilken av de tre bilderna är bättre än de andra? Varför? Är någon bild mindre bra? Varför?

 

scan

Sedan fick de göra ytterligare en bild utifrån sina bedömningar av bra kvalitéer på linjer. Dessa bilder kommer vi sätta upp utanför klassrummet.

 

Uppgift 4

Vi fortsätter att arbeta med olika typer av linjer. Den här gången använder vi dem för att täcka en yta och skapa en abstrakt bild som vi kallar för ”En linje på promenad”. Inspiration till uppgiften har hämtats från internet (Art with Alex – Take a line for a walk).

 

Hur ska du göra?

  • Börja på en sida av papperet.
  • Täck hela ytan (linjen ska ”promenera” över hela papperet) med olika sorters linjer. Det ska bara vara en lång linje över hela papperet.
  • Linjen får inte nudda sig själv.
  • Linjen ska sluta på en sida av papperet (ej i mitten av papperet).

 

Färgläggning

Mål:

Kunna måla en yta med ett jämt tryck med färgpennan.

Kunna måla innanför linjer.